ประกาศรับสมัครงานวิทยาลัยฯ

ประกาศรับสมัครงานวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี

*** รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน  1 อัตรา (10 เม.ย 2567)

**ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 23 สิงหาคม 2566 

** แก้ไขเพิ่มเติม เวลาในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) 18 สิงหาคม 2566

** ประกาศ ผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป (ครู) 15 ส.ค 2566

** ประกาศ ผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) 15 ส.ค 2566

** รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ครู) 26 ก.ค 2566

** รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนังานราชการทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) 26 ก.ค 2566

**รับสมัครพนักงานชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ 31 พ.ค 2566

** รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูจ้างสอน แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีกและการตลาด 12 พ.ค 2566

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.