ประวัติ

           วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี  ได้เปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยการอาชีพไทรน้อย เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2553 สังกัดสำนักงาน      คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  จัดตั้งเมื่อวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2535  ตามโครงการจัดตั้ง วิทยาลัยการอาชีพระดับอำเภอ บนเนื้อที่ประมาณ  57 ไร่เศษของวัดราษฏร์นิยม โดยพระครูประชาธรรมนาถ (หลวงพ่อแฉ่ง) อดีดเจ้าอาวาสเป็นผู้มอบให้  ตั้งอยู่ เลขที่ 116 หมู่ 6 ถนนฤชุพันธุ์ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี