ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางวราพร ตีนพิริยะกุล

รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี