ประกาศรับสมัครงาน หน่วยงานาครัฐและเอกชน

ประกาศรับสมัครงาน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

***  รับสมัครพนักงาน บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง โฟร์แมนงานระบบ

***   รับสมัครคัดเลือก “เด็กอาชีวศึกษา” เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

***   รับสมัครพนักงาน บริษัท โซลาร์ทัช จำกัด ตำแหน่ง Technician จำนวน 1 ตำแหน่ง